Uzavrite najvýhodnejšie poistenie s okamžitou platnosťou z ponuky všetkých poisťovní.

Nahlásiť škodu

Povinné zmluvné poistenie za najvýhodnejšie ceny, všetky poisťovne tu >>> Online PZP
Prečo platiť škody z vlastných financií? Uzavrite havarijné poistenie >>> Online kasko

Spôsobili ste škodu svojim vozidlom alebo ste boli poškodený? Tu sú zakladné informácie, čo robiť pri škodovej udalosti.

  • pokiaľ je to možné vždy vypíšte s účastníkmi škodovej udalosti Záznam o nehode
  • ak to situácia vyžaduje, privolajte políciu, záchranku, prípadne hasičov

Zavinil som škodu (som vinník)

  • oznámte svojej poisťovni, v ktorej máte PZP,  škodovú udalosť čo najskôr telefonicky, písomne alebo online, v prípade škodovej udalosti v SR do 15 dní, pri škode v zahradičí najneskôr do 30 dní
  • ak máte havarijné poistenie, oznámte čo najskôr škodu aj svojej poisťovni, v ktorej máte dojednané havarijné poistenie

Som poškodený

  • kontaktujte so svojim nárokom na náhradu škody poisťovňu, v ktorej má PZP vinník nehody
  • pokiaľ máte havarijné poistenie a chcete škodu likvidovať cez havarijnú poistku, kontaktujte svoju poisťovňu, v ktorej máte uzavreté havarijné poistenie (v takomto prípade už nekontaktujte poisťovňu PZP vinníka)

V núdzi využite asistenčné služby

  • v prípade nehody, krádeže vozidla využite asistenčné služby svojho poisťovateľa, niektoré poisťovne ponúkajú asistenčné služby (v základnom krytí) aj pri poruche vozidla, odporúčame vám teda vždy kontaktovať asistenčnú službu svojej poisťovne, s ktorou odkonzultujete danú situáciu a jej riešenie